Föremål

Biblia, thet är, All Then Helga Skrifft på swensko; efter Konung Friedrich Then Förstas Befalning....Norrköping, tryckt hos Carl Friedrich Broocman, Åhr 1728

Band av karduan med spännen och ciselerat förgyllt snitt

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1728
Tillverkningsplats Norrköping
Tillverkare Broocman, Carl Fredric (Tryckare)
Föremålsnummer 110111_SKOBOK