Föremål

Biblia, thet är, All Then Helga Skrifft på swensko; efter Konung Friedrich Then Förstas Befalning....Norrköping, tryckt hos Carl Friedrich Broocman, Åhr 1728

Band av karduan med spännen och ciselerat förgyllt snitt

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1728
Tillverkningsplats Norrköping
Tillverkare Broocman, Carl Fredric (Tryckare)
Föremålsnummer 110111_SKOBOK