Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Axel Lagerbielke, Major vid Kungl. Svea livgarde.

Sju visitkort från Friherre Axel Lagerbielke, Major vid Kungl. Svea livgarde. Första kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Birger Jarlsgatan 16. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1918 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet Femte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1914 – 1920

1914 - 1920

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.494._HWY