Föremål

...Manipulus Strategmatum. Amstelodami, Typis Iohannis Ianssonii. Anno 1632.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Rött snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1632, 1600 (1632; 1600 (bandets tillverkning); 1632 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Winstrup, Elias Peder (Författare), Jansson, Johann (Tryckare)
Föremålsnummer 109083_SKOBOK