Föremål

Visitkort från Rolf de Mare.

Tre visitkort från Rolf de Mare. Första kortet är utan datum, handskrift (baksidan) "....". Andra kortet samt med gult band daterat 1924, handskrift (baksidan) "Kära mormor. De varmaste lyckönskningar till den stora högtidsdagen. Mormors dotterson Rolf.". Tredje kortet daterat 1924, handskrift (baksidan) "Kära mormor de varmaste gratulationer till den stora högtidsdagen Rolf.".

Datering 1924
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.218._HWY