Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Erik Wettergren

Sex visitkort från Erik (Karl E Vilhelm Fredrik) Wettergren. Första kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1920, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1920, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1915. Sjätte kortet daterat 1915.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1915

1914 - 1915

Tidigare ägare Wettergren, Karl Erik Vilhelm Fredrik
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.970._HWY