Föremål

Ahrons blomstrande staf ... i een christelig lijk-predikan, öfwer ... Herr Erich Sparre, frijherre til Kronebärg, herre til Stäringe, Tärnöö och Kappastrand, tå hans saligen döde lekamenmedh een höganseenlig och folckrijk försambling beledsagades ifrån Allhelgona kyrckia i Nyköping at nidersättias och begrafwas i St. Nicolai, den 23. februarij åhr 1679. Til hörsam ödmiuk tiänst enfaldigst förestält och förklarad aff Abrahamo Walingio, p. & p. Nycop. ad occid. Stockholm, tryckt hoos Niclas Wanlijff, kongl. booktr. åhr 1680.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av fårskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan häftad på tre bind, fast rygg. 16 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 160 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1680, 1700 (1680; 1700 (bandets tillverkning); 1680 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Sparre, Erik (Medförfattare), Wankijf, Nils (Tryckare), Walingius, Abraham (Författare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 108493_SKOBOK