Föremål

Bekäntnus-Predigt. Von den wahren Grund des christlichen Glaubens... durch... Johannem Georgium Tremellium... In... Stralsund... den 9. januarij 1661. Stralsund, in Verlegung Otto Reumans.

Band av turkiskt papper. Guldsnitt. Kolofon finns

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1661, 1600 (1661; 1600 (bandets tillverkning); 1661 (tryckår))
Tillverkningsplats Stralsund
Tillverkare Reuman, Otto (Förläggare), Tremellius, Johann Georg (Författare)
Föremålsnummer 108272_SKOBOK