Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Gustafva Adelsköld Född Brolin.

Fyra visitkort från Fru Gustafva Adelsköld Född Brolin. Första kortet daterat 1915, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1921, adress (nedre högra hörnet) Styrmansgatan 17. Otydligt handskrift nedre namnet. Tredje kortet daterat 1924, samma adress i nedre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1930, ovanför namnet handskrift "Med varmaste deltagande i den djupa sorgen", nedre namnet handskrift "Bib Adelsköld".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1930

1915 - 1930

Tidigare ägare Adelsköld, f Brolin, Gustafva
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.08._HWY