Föremål

Reparationer, Nybyggnader, Revisioner, Skeppningsdokument, Statistik, Årsberättelser,

Affärshandlingar Supplement (Diverse) vol. 12, R - Å - Reparationer och nybyggnader vid Hållsta och Södertuna - Skeppningsdokument Järnavlastning 1874 - 1884 Malm och kalkstensavlastningar 1904 - 1906 - Tackjärnstillverkning 1877, 1879, 1880, 1882, 1889, 1900 - Voxna timmerhandel. Årsberättelser, ekonomiska och sifferrevisioner 1862-1888 - Årsberättelser omfattande Ljusne-Voxna aktiebolags verksamhet vid Ljusne, Voxna, Sunnerstaholm och gruvorna 1900

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1874 – 1906

1874-1906

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.12._HWY