Föremål

Tyska proklamationer i Belgien och Norra Frankrike.

Band (pappers-). Ryggtitel i guldtryck i ryggens längdriktning på blått titelskinn med en guldlinje upptill och nedtill: TYSKA PROKLAMATIONER.

Museum Hallwylska museet
Kategori Böcker, 63. LXIII Bibliotek
Föremålsnummer LXIII:I:K.d.16._HWY