Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hillebard

Klinga lång med fyrkantigt tvärsnitt. Yxblad kraftigt konkavt, över- och underdelen av bladet plötsligt smalnande mot spetsen. Invid holken fem runda hål. Haken böjd nedåtriktad, upptill invid holken rundad inskärning nedtill utvidgad intill holken. Tre hål i rad. Yxan utgör holk. Från dess flatsidor utgår två breda sedan smala skenor, den ena 425 mm lång, den andra (avbruten) 180 mm. På egg och ryggsidan är två skenor instuckna i holken och fastnitade i skaftet, L: 317 mm. Fyrkantigt, brunbetsat skaft med fasade hörn.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 2140 mm
  • Bredd 278 mm
  • Längd 715 mm (ståldel utan holk)
  • Vikt 1755 g
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 5918_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5452
Litteratur Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)