Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pennformerare med två lösa klingor

Bestående av ett rektangulärt stativ, vari en från ena ändan skjutbar låda med utanpågående framstycke, i detta en svarvad knopp i blankt; från stativets nederkant utgående åt vardera sidan ett halvrunt skruvfäste; på framsidan i blått mot botten i guld: AUTOMATIC PENCIL SHARPENER, bakom guldbotten U. S. med endast övre och nedre delarna synliga, de förra blåa med vita stjärnor, de senare med vita och röda strimmor; därunder i blått mot botten i guld: MFD. BY AUTOMATIC PENCIL SHARPENER CO. INC. ILL. U. S. A. PAT. OCT. 2. 06.-OCT. 15. 07. FOREIGN PATENTS PENDING: Ovanpå stativet en kantställd skiva, fäst på en i vinkel utböjd fotskiva med två kullriga skruvar. På skivans framsida i mitten en på en axel rörlig klinga med tre stålformigt ställda blad med bågformig egg och spetsig udd. Klingan fäst vid axeländan medelst en skruv, varpå platt huvud på kärlformig hals,samt svängbar medels en på axelns motsatta ända befintlig vev med S-formad arm i blankt och svart päronformigt handtag. På skivans baksida framför axeln en hylsa (för blyertspennan), vilken automasiskt vrides genom en i hylsans övre ända befintlig muff, påverkad av klingans bladspetsar, vilka gripa i en kuggring kring muffens nedre ända; nedanför kuggringen skifkanten ett fyrsidigt smörjhål, under detta inslaget (orig. 1/2): OIL HERE På framsidan framför klingan en rakt uppstående plåtskärm till skydd mot avfallet, som samlas i stativlådan. Då pennan skall formeras, nedskjutes den i hylsan, varpå klingan drages runt. Klingor: Båda som den förut beskrivna; vardera i omslag av tjockt vitt papper, varpå tryckt i svart i tre avdelningar, i den övre: ONE KNIFE FOR U. S. AUTOMATIC PENCIL SHARPENER; i mellersta avdelningen: Keep Knife Screwed Tight to Face of Machine. FACE of Machine MUST be Kept Oiled. KNIVES MUST BE KEPT SHARP; i den nedre avdelningen: Automatic Pencil Sharpener Co. CHICAGO. U. S. A. Tillhört inventarierna på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, privata kontor, inrymt i Hamngatan 4, Stockholm, 1921 - 1930.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Pennformerare med två lösa klingor
Kategori
  • Övriga kontorstillbehör
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
Järn
Storlek
  • Höjd 4.5 cm (stativ)
  • Bredd 5.5 cm (stativ)
  • Längd 7.2 cm (stativ)
  • Höjd 12.2 cm
Teknik
  • Svartlackering
  • Svarvning
Föremålsnummer
II:VI:B.j.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
PENNFORMERARE med två lösa klingor.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1935
Text
Af järn, svartlackerad. Bestående af ett rektangulärt stativ, hvari en från ena ändan skjutbar låda med utanpågående framstycke, i detta en svarfvad knopp i blankt; från stativets nederkant utgående åt hvardera sidan ett halfrundt skruffäste; å framsidan i blått mot botten i guld: AUTOMATIC PENCIL SHARPENER, bakom guldbottnen U. S. med endast öfre och nedre delarna synliga, de förra blåa med hvita stjärnor, de senare med hvita och röda strimmor; därunder i blått mot botten i guld: MFD. BY AUTOMATIC PENCIL SHARPENER CO. INC. CHICAGO, ILL. U. S. A. PAT. OCT. 2. 06.—OCT. 15. 07. FOREIGN PATENTS PENDING: Ofvanpå stativet en kantställd skifva, fäst på en i vinkel utböjd fotskifva med två kullriga skrufvar. Å skifvans framsida i midten en på en axel rörlig klinga med tre strålformigt ställda blad med bågformig egg och spetsig udd. Klingan fast vid axeländan medels en skruf, hvarå platt hufvud på kälformig hals, samt svängbar medels en på axelns motsatta ända befintlig vef med S-formad arm i blankt och svart päronformigt trähandtag. Å skifvans baksida framför axeln en hylsa (för blyertspennan), hvilken automatiskt vrides genom en i hylsans öfre ända befintlig muff, påverkad af klingans bladspetsar, hvilka gripa i en kuggring kring muffens nedre ända; nedanför kuggringen i skifkanten ett fyrsidigt smöijhål, under detta inslaget (orig. Va): OIL HERF Å framsidan framfor klingan en rakt uppstående plåtskärm till skydd mot affallet, som samlas i stativlådan. Då pennan skall formeras, nedskjutes den i hylsan, hvarpå klingan dragés rundt. Höjd: 12.2 cm. Stativ, höjd: 4.5 cm.; längd: 7.2 cm.; bredd: 5.5 cm. Klingor: Båda som den förut beskrifna; hvardera i omslag af tjockt hvitt papper, hvarå tryckt i svart i tre afdelningar, i den öfre: ONE KNIFE FOR U. S. AUTOMATIC PENCIL SHARPENER; i mellersta afdelningen: Keep Knife Screwed Tight to Face of Machine. FACE of Machine MUST be Kept Oiled. KNIVES MUST BE KEPT SHARP; i den nedre afdelningen: Automatic Pencil Sharpener Co. CHICAGO. U. S. A. Tillhört inventarierna å Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, privata kontor, in-rymdt i Hamngatan 4, Stockholm, 1921—1930.