Föremål

Christelige upmuntringar, til en ödmiuk taksäjelse, för hans kongl. majestäts af Swerige den stormächtigste konungs och herres, konung Carl den XIItes lyckeliga ankomst ifrån Turckiet, förestälte uti en christ- loflig församling på landsbygden, af Joach. Witte ... Stockholm, hos Joh. H. Werner, kongl. maj.ts och Upsala acad. boktryckaren 1715.

Band m. pärmar av papper, rygg och hörn av pergament. Pärmfyllnad: papp. Rödstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1715, 1700 (1715; 1700 (bandets tillverkning); 1715 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Werner, Johann Henrich (Tryckare), Witte, Joachim (Författare)
Föremålsnummer 109130_SKOBOK