Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från C. Juhlin Dannfelt, Auditör.

Fem visitkort från C. Juhlin Dannfelt. Första kortet daterat 1917. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 1917. Tredje kortet daterat 1919, vikt i nedre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1921. Handskrift ".....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1921 (1917 - 1921)
Tidigare ägare Ägare: Juhlin Dannfelt, C.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.446._HWY