Föremål

Arkivhandling, museer och föreningar. Gripsholmsföreningen.

Museer och föreningar. Gripsholmsföreningen. Tacksägelsebrev. Tr. blankett med en vignett i autotypi av Gripsholms slott, ifylld med bläck.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Museer och föreningar, Arkivhandling
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.I.c.a._HWY