Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hillebard

Bred klinga med mötande något konkava skär, något vidgad på mitten. Mellan klingan och yxan konturerat parti. Yxblad, litet, med något konkav egg. Hake smal nedåtböjd med uppåtböjd flik. Klingan och yxans mittparti etsad, ornament i högetsning mot prickig. botten, På ena sidan på holken inskrift svårläst: "EREICH ?// ZVCHT // VNDER // OM STAL // LEN JVNCH // FRAUEN EIN? // RHOM 1564". På yxbladet rankdekor och ovanför texten rankdekor i rundade fält, likadana fält längre upp på klingan. På andra sidan, på yxholken stående kvinnofigur i övrigt samma som andra sidan. Yxan utgör holk fäst vid skaftet medelst två stålskenor på egg och ryggsidan, L: 180 mm med utvidgade ändar. Åttkantigt svartmålat skaft. Nedtill spetsigt avskuret och skarvat med obehandlat trä (furu) 485 mm. Nedanför skenorna en rad stålnitar längs nästan hela skaftet med fastsittande läderrester. Av märkena på skaftet att döma har det varit lindat med korsande läderremmar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 1985 mm
  • Bredd 150 mm
  • Längd 250 mm (ståldel utan holk)
  • Vikt 1730 g
Teknik Etsning
Antal 1
Datering 1564
Inskription Dekor: stående kvinna
Föremålsnummer 5931_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2350
Litteratur Katalog över Riksdagshistoriska utställningen 1935, Katalog, 1935, katalog: 430
Historisk händelse Dalupproret, Stora Daldansen 1743
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Do (Sabel) med do (läderkafvel) och silfver samt jernbeslag. i marg. alla mer eller mindre skadade utan nr 76 DahlPikari mer eller mindre godt stånd (i marg. 18 Pikar, 4 st Dahlpikar, 42 Hellebarder med och utan skaft) Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, värjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 1250 Sida: 29 Nr. i föreg. inv.: 1250
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
64 st Dalkarls Gewär 17 st Spik klubbor, pikar, Ljar m:m: Tid. inv. nr.: 1251 Sida: 191 Anmärkning: DIII:15
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
64 DahlKarls Gewär 17 Spik klubbor, pikar och Liar m.m. Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 1251 Sida: 569 Nr. i föreg. inv.: 1251
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 hillebard med svartmålad stång, klingan fästad vid stången med korta spänger, spetsen bred, bladformig, yxbladet litet halfmånformigt med ändarne framåt, yxspetsen tvåklufven. Tid. inv. nr.: 2350 Nr. i föreg. inv.: 1250 Sida i föreg.inv.: 33
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Sabel med läderkafvel, silfver och jernbeslag. a) 17 st diverse pikar + Tillhöra enligt äldre Instrument No 1251. b) 4 st Dalpikar af olika modeller c) 42 st Hillebarder, deraf 8 st utan skaft d) 1 afbruten fanstång med jernspets Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, värjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 1250 Sida: 33 Nr. i föreg. inv.: 1250
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
89 st Dahlppikar och Yxor i mer och mindre godt stånd Tid. inv. nr.: 1251 Sida: 39