Föremål

Brev inkommande

1873:2 B - Brev inkommande: G-L Gordon, A. London

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1873
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.17._HWY