Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Svenska Lifförsäkringsbolaget. Chr. L. Meuller. Nr 2 Hamngatan. 11 rum m.m. Stockholm 19 Mars 1900. 1.10.1900-1.10-1905. Brev från Svenska Lifförsäkringsbolaget, Stockholm 13.1.1906.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.03._HWY