Föremål

Rese-Minnen från Frankrike, Tyskland och Italien af Hjalmar Mörner. Stentr. hos Gjöthström & Magnusson Stockholm

Band av röd marokäng. Guldtryckt titel på frampärmen.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Mörner, Carl Gustaf Hjalmar (Författare)
Föremålsnummer 110295_SKOBOK