Föremål

Rese-Minnen från Frankrike, Tyskland och Italien af Hjalmar Mörner. Stentr. hos Gjöthström & Magnusson Stockholm

Band av röd marokäng. Guldtryckt titel på frampärmen.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Mörner, Carl Gustaf Hjalmar (Författare)
Föremålsnummer 110295_SKOBOK