Föremål

Tre stycken viskare.

Tre stycken viskare, använda vid fuktning av loppet innan omladdning kunde ske (för att släcka eventuell kvarstannad glöd). Runt skaft med förtjockad, svarvad ände. Skaftets främre del har fastspikat sämskskinn.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Viskare
Kategori Övriga vapentillbehör
Material Sämskskinn, Trä
Storlek Längd 390 mm, Längd 345 mm, Längd 365 mm
Teknik Svarvning
Antal 3
Föremålsnummer 14744_SKO