Foto: SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kopp med fat. Gobelet Litron 4:e storleken.

KOPP MED FAT. Cylinderformig kopp, modell Litron, med dekor i form av strödda blåklinter i naturliga färger samt vargtandsnitt i guld på kopp och fat och smala guldbårder. Dekor i färger och guld, de förra nedsmälta i glasyren. Märkning: målarsignatur för Antionette Marie-Anne Weydinger, f. Noualhier, verksam 1790-1798. Hon omnämns inte i fabrikens liggare förrän 1790 men hennes målarsignatur noterades redan 1788, ibland tillsammans med sin mor vilken hon hjälpte.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kopp med fat
Kategori Glas, koppar och muggar, 47. XLVII Porslin - Europa
Material Mjukt porslin
Storlek Höjd 2.5 cm (fat), Höjd 4.6 cm (kopp), Diameter 10.6 cm (fat)
Teknik Dekor
Datering 1789
Tillverkningsplats Frankrike, Sévres
Tillverkare Sèvres Manufacture de céramique (Tillverkare)
Tidigare ägare Säljare: Kahlert, Edouard
Inskription Signatur/Påskrift: På koppens undersida instämplat 48 (1). Fabriksmärke och årtalsbokstäver LL samt målarsignatur V(2). På fatets undersida stämplat 46, fabriksmärke med årsbokstäver LL samt målarsignatur V i blått. (i katalogverket står det 97 istället för 46, vi tror de kan ha läst märkningen upp och ner)
Föremålsnummer XLVII:IV:R.a.b.03._HWY