Föremål

Sandö, Skeppsvarv, Testamente, Verifikationer, Konkurser, Protokoll, F. C. Wallis Sterbhus

Dokument - Sandö bruk (fortsättning från volym 02) Köpekontrakt Mottagningskvitto Pro Memoria för Herr E. Sandelin Räkenskaper över Sandö skog och ångsåg Rättegång med Berger Rättegång med J. H. Kjellgren och Fr. Ramström Salukontrakt, Sandö Glasbruk till Kjellgren och Ramström F. Schmidt, Bryggmästare Skogarna Taffelglas Utdrag av inteckningsprotokollet 1854 Utdrag av lagfartsprotokoll 1853 Utdrag av protokoll hållet i förmyndarkammaren 1857 Virke och plankor 1862 Överenskommelse mellan W. H. Kempe och A.T. Gyllenskepp - Stockholms södra eller s. k. stora skeppsvarv - Testamente, A. B. Wallis (12 feb. 1814 och 28 mars 1836) och Albertina Wallis (23 sept.1875) - Verifikationer 1846, 1849, 1851, 1853-1861 - G. Wahlqvists konkurs - A. Wallis (H. J. Wallis & Co.) - F. C. Wallis' affärsställning före 1862

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Dokument
Kategori 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:D.b.03._HWY