Föremål

Brev inkommande

1881:3 B - Brev inkommande: H-L Hvitfelt, C. A. O. Ljusne Lamberg & Co.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1881
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.70._HWY