Upphov: Eriksson, Thomas, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ansiktsmask

Plåt av koppar föreställande ett människoansikte. Genom drivning från baksidan föreställer framsidan ett människoansikte. Har på kanten fem runda hål för fästning.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Ansiktsmask
  • Mask
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Koppar
Storlek
  • Höjd 9.6 cm
  • Bredd 6.9 cm
Antal
1
Datering
500 f.Kr.
Tidsperiod
Förromersk järnålder
Föremålsnummer
267726_HST
Andra nummer
Undernummer: 1843:22
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1846
Förvärvskälla
Ekman, Otto Christian
Fyndplats