Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Landshövdingen greve Axel H:son Wachtmeister, ledamot av riksdagens första kammare.

Tjugo visitkort från landshövdingen greve Axel H:son Wachtmeister, ledamot av riksdagens första kammare. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Blasieholmstorg 11. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet är utan datum. Sjätte kortet daterat 26.01.1914, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag 26 januari 1914. Sjunde kortet daterat 26.01.1914, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag 26 januari 1914. Åttonde kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka år 1915. Nionde kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka år 1915. Tionde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1916 samt sorgkant. Trettonde kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjuttonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Artonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Nittonde kortet daterat 1919. Tjugonde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921

1914 - 1921

Tidigare ägare Wachtmeister, Axel H:son
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.909._HWY