Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ritbestick innehållande två passare, en vinkel, en linjal, en skruvskiva och en färgkopp

Ritbestick av stål, mässing och trä innehållande två passare (den ena med tre lösa delar), en vinkel, en linjal, en skruvskiva och samt en färgkopp av ben med rester av röd vattenfärg (ett dragstift och en färgkopp saknas). Lösa delar till passaren betår av ett dragstift, en blyertspennhållare och ett skarvstycke. Föremålen ligger i ett rektangulärt etui med fällock klätt med brunt skinn och fodrat med ljusgult sämskskinn. På bottens undersida svart papper pressat i rombiskt rutmönster. I lådan fördjupningar för de olika föremålen, i locket ett vred med snett avskurna ändar och klätt med skinn som fordret. Mått: passare L 11,2; passare L 11,4; dragstift 6,8; blyertshållare L 5,2; skarvstycke L 7,4; vinkel1 L 5,9; vinkel2 9,5; vinkel B 1,2; linjal L 14,9; linjal B 2; skruvskiva L 1,9; skruvskiva B 1,3; färgkopp H 0,7; färgkopp D 2,2; låda H 2; låda L 17;låda B 8. Tillhört inventarierna i Wilhelm H. Kempes privata kontorsrum, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 ( nuvarande Kornhamstorg 4), Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ritbestick i låda
Kategori
  • Övriga kontorstillbehör
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Ben
  • Järn
  • Mässing
  • Skinn
  • Stål
Tidigare ägare Kempe, Wilhelm Heinrich
Föremålsnummer II:I:B.i.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
RITBESTICK.
Text
Innehållande två passare (den ena med tre lösa delar), en vinkel, en linjal, en skruf-skifva och en färgkopp (ett dragstift och en färgkopp säknas). Passare: Af mässing och stål. Ben fyrsidiga, nedre delarna af stål, med smal utsida och utåtfallande sidosidor, öfre delarna af mässing, hvardera å sidosidorna med en rundad insvängning som fingerfäste. Benen upptill dubbelslitsade i hvarandra samt med en rund platt utvidgning med en genom denna gående nit, på hvilken benen äro rörliga. Längd: xi.a cm. Passare (med tre lösa delar): Af mässing och stål. Ben fyrsidiga, nedre delarna af stål, med smal utsida och utåtfallande sidosidor; öfre delarna af mässing, hvardera å sidosidorna med en rundad insvängning som fingerfäste. Benen upptill dubbelslitsade i hvarandra samt med en rund platt utvidgning med en genom denna gående nit, på hvilken benen äro rörliga. Nedre delen å ena benet löstagbar och kan utbytas mot någon af de lösa delarna samt fasthålles genom en på utsidan i öfre delen sittande vingskruf af järn. Längd: 11.4 cm. Lösa delar (till passaren): Bestående af ett dragstift, en blyertspennhållare och ett skarfstycke. Dragstift: Af stål och mässing. Två tunna blad af stål, upptill förenade medels en kort tapp af mässing; hvartdera bladet afspetsadt mot ytterändan samt med plan insida, utsidan rundad vid spetsen, för öfrigt plan med fasade kanter. Å midten en genom båda gående vingskruf, hvarmed bladen ställas; å tappens öfre ända en på denna ledad klyka, från hvilken utgående en fyrsidig tapp till fäste i skarfbenet. Längd: 6.8 cm. Blyertshållare: Af mässing. Bestående af en kort tresidig arm, i hvars nedre ända en svagt konisk hylsa med vingskruf af järn, i den öfre en kort led, från hvilken utgående en fyrsidig tapp till fäste i skarfbenet. Längd: 5.2 cm. Skarfstycke: Af mässing. Tresidigt med främre hörnet plattadt, de två öfriga skarpa, i nedre ändan en fyrsidig utsvällning, i hvars ytterända ett fyrsidigt hål (hvari tappen å dragstiftet och pennhållaren fästes); å utsidan ett gängadt hål för vingskruf (som saknas); i benets öfre ända en fyrsidig tapp till faste i skarfbenet. Längd: 7.4 cm. Vinkel: Af mässing. Tunn, med snedt inåt konturerade ändar, något innanför hvardera ändan ett rundt hål. Längd: 5.9 och 9.5 cm.; bredd: 1.2 cm. Linjal: Af trä, svartbetsad. Tunn, jämnbred, längs ena kanten å ena sidan en kälformig fas. Längd: 14.9 cm.; bredd: 2 cm. Skrufskifva: Af mässing. Tunn, med päronformig kontur och rak nederända, från hvilken utgående två korta tappar. Längd: 1.9 cm.; bredd: 1.3 cm. Färgkopp: Af ben. Rund, skålformig, med plan bottenplatta, kring bräddens utsida en utstående kant. Inuti koppen rester af röd vattenfärg. Höjd: 0.7 cm.; diameter: 2.2 cm. Låda: Af trä. Rektangulär, med plant fällock och raka kanter samt klädd med brunt skinn; å locket orneringar i blindtryck. Å bottnens undersida svart papper, pressadt i rombiskt rutmönster. Foder af ljusgult sämskskinn, i lådan fördjupningar för de olika föremålen, i locket ett vred med snedt afskurna ändar och klädt med skinn som fodret. Å lådans framsida två små hakar af mässing. Höjd: 2 cm.; längd: 17 cm.; bredd: 8 cm. Tillhört inventarierna i Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempes privata kontorsrum, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm.