Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Klädhängare

KLÄDHÄNGARE, åtta stycken. Av furu, brunbetsad, med krokar av mässing. Varje bestående av två vertikala ståndare, vardera med ett tvärgående fotstycke, mellan detta och ståndaren på vardera kanten en snedställd stäva (stötta). Ståndarna sammanhållna av tre kantställda slåar, en nedtill och två upptill. På de båda övre slåarna S-formade släta krokar av mässing. Varje krok med sitt respektive nummer, målat med vit oljefärg, de udda numren på övre slån, de jämna på den nedre. Höjd:1,85 och 1,9 m. Bredd två stycken: 2 m, fyra stycken: 1,745 m, två stycken: 1,5 m. Förfärdigad efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl februari 1899 hos snickare C.H. Benckert J:r, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Klädhängare
Kategori
  • Övriga möbler
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Furu
Datering 1899
Tillverkningsplats
Tidigare ägare Benckert J:r, Carl Hermann
Föremålsnummer IV:XVII:F.01._HWY