Föremål

Visitkort från Kabinettskammarherren greve Claes Lewenhaupt.

Två visitkort från Kabinettskammarherren greve Claes Axel August Lewenhaupt. Första kortet daterat 1926 vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Claestorp. Andra kortet daterat 1926 vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1926
Tidigare ägare Lewenhaupt, Claes Axel August
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.534._HWY