Upphov: Mohr, Jens, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Brödrost

BRÖDROST, elektrisk, med sladd Av förnicklat stål. Avlång, på fyra höga ben samt bestående av en platt bottenskiva med fasade hörn, vardera kortsidan med en i rät vinkel uppvikt, något kilformig tunga, långsidornas kanter uppvikta i trubbig vinkel; mellan tungornas övre ändar en rundstavig bom, som på vardera tungans utsida är försedd med en äggformig knapp av vitt ben, på bottenskivan en rad tvärställda rundstaviga bågar med ändarna fästa vid skivan samt med böjningen gående genom bommen; inuti bågraden två över varandra liggande batteriskivor, vardera glest omlindad med ett tunt smalt metallband, skivorna fästa vid vardera änden medelst skruvar i ett vertikalt omvikt tvärstycke; på ena tungans utsida en stiftkontakt med kluvna stift, s. k. gaffel. Ben rundstaviga och något snett utstående samt med nedre änden avslutad i en sfärisk kula av vitt ben. Höjd: 13,8 cm.; längd: 18,2 cm.; bredd: 8,5 cm. Sladd: Tvinnad samt överspunnen med svart bomullstråd: i vardera änden en svartlackerad kontakt. Längd: 2,15 m. Anm: Vid bommen fastknuten medels ett blått band en vit papperslapp, på vars ena sida upptill mot blå botten tre kronor i guld, nedtill i svart mot gul botten : "Svensk tillverkning". Svensk tillverkning, Stockholm; Elektriska Aktiebolaget Volta. Gåva till Walther och Wilhelmina von Hallwyl, julaftonen 1915, från deras dotterdotter Carola Johanna Cecilia Wachtmeister af Johannishus.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Brödrost
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
Stål
Storlek
  • Bredd 8.5 cm
  • Höjd 13.8 cm
  • Längd 18.2 cm
  • Längd 215 cm (sladd)
Teknik
Förnickling
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
III:I:F.a.03._HWY
Relaterat föremål
Samhör med: LXIV:I:H.g.03._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
BRÖDROST, elektrisk, med sladd.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af förnickladt stål. Aflång, på fyra höga ben samt bestående af en platt bottenskifva med fasade hörn, hvar-dera kortsidan med en i rät vinkel uppviken, något kilformig tunga, långsidornas kanter uppvikna i trubbig vinkel; mellan tungornas öfre ändar en rundstafvig bom, som på hvar-dera tungans utsida är försedd med en äggformig knapp af hvitt ben; å bottenskifvan en rad tvärställda rundstafviga bågar med ändarna fästa vid skifvan samt med böjningen gående genom bommen; inuti bågraden två öfver hvarandra liggande batteriskifvor, hvardera glest omlindad med ett tunt smalt metallband, skifvorna fästa vid hvardera ändan medels skrufvar i ett vertikalt omviket tvärstycke; å ena tungans utsida en stiftkontakt med klufna stift, s. k. gaffel. Ben rundstafviga och något snedt utstående samt med nedre ändan afslutad i en sfärisk kula af hvitt ben. Å ena tungans utsida i midten: nedtill: Höjd: 13.8 cm,; längd: 18.2 cm.; bredd: 8.5 cm. Sladd: Tvinnad samt öfverspunnen med svart bomullstråd; i hvardera ändan en svartlackerad kontakt, den ena med två s. k. apparatkontakter, i den andra en s. k. stickkontakt med klufna stift. Å stickkontaktens öfversida i relief: 250», och: 6 Qlfffi Längd: 2.15 m. Anm. Vid bommen fastknuten medels ett blått band en hvit papperslapp, å hvars ena sida upptill mot blå botten tre kronor i gtild, nedtill i svart mot gul botten: »Svensk tillverkning». Svensk tillverkning, Stockholm; Elektriska Aktiebolaget Volta, grundadt 1915. Gåfva till Walther och Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, Julaftonen 1915 från deras dotterdotter Carola Johanna Cecilia Wachtmeister af Johannishus, f. von Eckermann 28 Januari 1890, och dennas make, löjtnanten grefve Axel Hans Edvard Axelsson Wachtmeister af Johannishus, f. 1 November 1886, gifta 16 Oktober 1909.