Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Balja till sabel, Ungern, 1600-tal.

Balja klädd med röd sammet med beslag av graverat och förgyllt silver. Munbleck, l 146 mm med konturerad nederkant, genombrutet i voluter, på hela beslaget en graverad kantbård. Två mellanband, b: 27 mm, konturerade med blad- och blomdekor, på mitten belagda med svartfärg. Vid bakkanten fasetterad hållare med koppelring av silver. Doppsko, l: 167 av samma utförande som munblecket, liten, genombruten släpsko.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Sabelbalja
Kategori
Baljor och fodral
Material
  • Silver
  • Sammet
  • Papper
Storlek
  • Vikt 530 g
  • Bredd 58 mm
  • Längd 867 mm
Teknik
  • Gravering
  • Förgyllning
Antal
1
Datering
1600 – 1699

1600-tal

Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
Färg: Röd
Föremålsnummer
7519_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1936:b
Litteratur
  • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1053
  • Kort sammanfattande vägledning för besökande 1937, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar 1937, katalog: 1053
Historisk händelse
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Sedermera tillkomne Sablar.
Datum
1748
Text
En Sabell med Silfwer Fäste, beslagen med Silfwer på Balljan, som är öfwerdragen med rödt Sammet, hwar till ock Ett Gehäng af slingad Trådlitsqward. Samma Sabell hafwer Högst Sahl. Hans Kongl. Maijstt Konung Carl den Ellofte bekommit af dåwarande Kongl. Rådet och Fäldt-Marskalcken, Grefwe Nils Bielke, den 17 Martij 1687, warandes medbrackter ifrån Campagnien wid Ungern, hwarest den blifwit tagen, af Vice Bassan Ismael, som war Chiaga eller Vice Commendant under Abdi Bassan uti Fästningen Anno 1686 den 2 September stylo novo, till de Christne med storande Hand öfwergick. i marg. NB prot. No 441. Rubrik: Sablar eller Pålske Ryske samt Turkiske Sijde Gewähr Tid. inv. nr.: 4 Sida: 360 Nr. i föreg. inv.: 1
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Sabel med silfverfäste, beslagen med silfver på baljan, som är öfverdragen med rödt sammet. Denna sabel har Konung Carl XI bekommit af Kongl. Rådet och FältMarskalken Nils Bjelke den 17 Mars 1687; varandes medbragt från campagnen i Ungern hvarest den blifvit tagen af vice Paschan Ismaël, som var Chidga eller vice Kommendant under Abde B ascha i Fästningen Ofen, när denna fästning den 2 September 1686 af de Christne med stormande hand togs Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, Palatscher samt Wärjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 441 Sida: 30 Nr. i föreg. inv.: 441 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
En Sbel med Silfver Fäste beslagen med Silfver på Baljan som är öfverdragen med rödt Sammet, hvartill och ett Gehäng af slingad Trå Litsquard - Samma Sabel hafwer Högst Salig Hans Kongl. Majst Konung Carl XIte bekommit af då varande Kongl. Rådet och Fält Marskalken Grefve Nils Bjelke den 17 Martii 1687 varandes medbragt från Campagnen vid Ungern hvarest den blifvit tagen af Vice Baschan Ismael, som var Chiaga eller Vice Commendant under Abde Baschan uti Fästningen Ofen, enär bemälte Fästning Anno 1686 den 2 September, Stylo Novo, till de Christne med stormande hand öfvergick. /: Vid 803 Års Inventering feltes Gehänget:/ Rubrik: Sedermera tillkomne Sablar Tid. inv. nr.: 441 Sida: 227 Nr. i föreg. inv.: 441
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 sabel med rak, kort parerstång, försedd med koger och knappformiga, refflade ändar af förgylldt silfver, graveradt, kafveln öfverdragen med sammet och nästan helt och hållet belagd med silfver, förgyldt, genombrutet och ciseleradt, sabelknappen refflad, klingan damascherad med tveäggad, bred spets; baljan, öfverklädd med rödt sammet, har fyra beslag af förgyldt silfver, genombrutna och graverade, de tvenne medlersta beslagen färsedda med bärringar, jemväl af silfver, omkring baljan finnes klistadt ett papper med oläslig skrift. (Sabeln är tagen från vice paschan Ismael, hvilken var vice kommendant i Ofen, när denna fästningen den 2 september 1686 med storm intogs. Från Ungern hitförd af kongl. Rådet och Fältmarskalken Nils Bjelke som skänkte den till konung Carl XI den 17 Mars 1687). Tid. inv. nr.: 1936 Nr. i föreg. inv.: 441
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 röd Sammetsbalja med genombrutna beslag, 2ne ringar och en oläslig inskription samt 1 Sabel med damascheradt fäste af silfver. sid. 34 Denna Sabel har Konung Carl XI bekommit af Kongl. Rådet och Fältmarskalken Nils Bjelke den 17 Mars 1687, varandes medbragdt från kampanjen i Ungern, hvarest den blifvit tagen af vice paschan Ismaël; som var Chidga eller vice kommendant under Abde paschan i fästningen Ofen, när denna fästning den 2 September 1686 till de kristne med storm öfvergick. Dessutom hafva följande värjor, som icke återfinnas i föregående inventarier, blifvit funna: a) 1 Wärja med fäste af nyare modell. Å Klingan som till hälften är blå,äro många inritade figurer och inskription i guld. b) 1 Wärja med fäste och knapp af jern. Parerstången afbruten. Inskription å klingan "I N R Maria". c) 1 Wärja med genombruten parerplåt och jern fäste samt Solingerklinga d) 1 Wärja med jernfäste, kafveln till någon del lindad med silfvertråd e) 1 Palatsch med förgyldt fäste med anbragt 3 kronor Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, värjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 441 Sida: 33 Nr. i föreg. inv.: 441 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 sabel med silfver fäste, beslagen med silfver på baljan, som är öfverdragen med rödt sammet. Denna Sabel har Konung Carl XI bekommit af Kongl. Rådet ohc Fältmarskalken Nils Bjelke d. 17 Mars 1687 varandes medbragt från campagnen i Ungern, hvarets den blifvit tagen af vise Paschan Ismael, som var Chida eller vice Commendant under Abde Paschan i fästningen Ofen, nä denna fästning den 2 September 1686 till de Christna med stormande hand öfvergick. Tid. inv. nr.: 441 Sida: 85 Nr. i föreg. inv.: 441
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st (Gehänget felas) Sabel med silfver fäste, baljan öfwerdragen med rödt Samet och beslagen med Silfwer. (Tagen af Fältmarskalken Nils Bjelcke uti Ungern 1686 från Baschan Ismaell.) Tid. inv. nr.: 441 Sida: 60 Nr. i föreg. inv.: 4 Sida i föreg.inv.: 360