Foto: Häggblom, Jonas, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

En kort Underrättelse Om Lufft-Glasens upfinnelse och beskaffenhet, som på Latin kallas Barometra Och Termometra...Stockholm, Tryckt af Mich. Laurelio, Åhr 1716

Band av karduan med blindtryckt och guldtryckt dekor.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1716
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Backman, Johan (Författare)
Föremålsnummer 110145_SKOBOK