Föremål

Kassarapport, Certepartier, Rapporter, Kontrabok, Konossement, Räkningar,

1876:5 C-R - Kassarapport från Carl Lind - Certepartier - Kontrabok - Konossement över: Avsända varor Ankomna varor Från Ljusne, Stockholm och Söderhamn avlastat tackjärn och stångjärn - Levereringsräkningar - Malm- och kalkcertepartier - Rapporter från: Ljusne brädgård, masugn, mekanisk verkstad, sågverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1876
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.37._HWY