Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Göteborgs-o.Bohusläns Hushållningssällskaps medalj

Åtsida: Oskar I, halsbild, profil h, omskrift: "OSCAR SVERIGES OCH NORRIGES KONUNG". Frånsida: präglad text: "TILL", "FÖR // LANDTMANNA // FÖRTJENST", graverad text: "Gen.Löjtn. // Commend. m.m. // Herr Grefve // Carl Gust. Löwenhjelm", omskrift: "GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS K.GL HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP". Upptill fäst med scharner en oval eklövskrans, i övre delen en ring och däri fäst spiralformig ring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Vikt 9 g, Diameter 23 mm, Höjd 38 mm
Teknik Prägling
Antal 1
Datering 1850 (1850 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Löwenhielm, Carl Gustav, Givare: Rosensvärd, Agnes Ulrika
Avbildad Oscar II av Sverige-Norge
Inskription Dekor: porträtt, halsbild profil h, Dekor: eklövskrans
Föremålsnummer 666_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 12:38