Föremål

Pars Borealior Iutiae Septentrionalis, in qua Dioceses Alburgensis et Viburgensis [ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 1. Amsterdam, 1662]

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Topografisk karta, geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110550_SKOBOK