Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

armborstpil jfr 26686

Triangulär spets med tresidigt tvärsnitt och holk, båda av stål. Skaft av trä med runt tvärsnitt tillplattat mot stjärten med två snett ställda vingar av trä.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 409 mm
  • Bredd 19 mm
  • Längd 78 mm (ståldel)
  • Vikt 70 g
Antal 1
Tidigare ägare Willebrand, Ernst Magnus von
Föremålsnummer 6919_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2465:2
Litteratur Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 122