Föremål

Trävarustämpel

Fyrsidig stolpe, något avsmalnande nedåt från två sidor; i nedre ändan i högrelief: K (avtryck, se Planschverket). Skaft av björk, svarvat, svartbetsat och polerat; nedre delen starkt inknipen; nedtill en profilerad utsvällning, nedanför denna en mässingsholk, kring vars mitt och ändar en tvärstrierad utstående stav; övre ändan starkt utsvälld i form av en klotformig knopp, varpå en rund plattning, angivande, hur stämpeln skall hållas. Mått: H 7,4; stolpe H 1,1; sidbredd 0,5 och 0,6 Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 -1883; därefter på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909.

Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Trävarustämpel
Kategori
  • Tryckplåtar och stämplar
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Björk
  • Mässing
Teknik
  • Svarvning
  • Betsning
  • Polering
Föremålsnummer
II:II:A.u.06._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
TRÄVARUSTÄMPEL.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1935
Text
Af mässing, med träskaft. Fyrsidig stolpe, något afsmalnande nedåt från två sidor; i nedre ändan i högrelief: K (aftryck, se Planschverket). Skaft af björk, svarfvadt, svartbetsadt och poleradt; nedre delen starkt inknipen, nedtill en profilerad utsvällning, nedanför denna en mässingsholk, kring hvars midt och ändar en tvärstrierad utstående staf; öfre ändan starkt utsvälld i form af en klotformig knopp, hvarå en rund plattning, angifvande, hur stämpeln skall hållas. Höjd: 7.4 cm. Stolpe, höjd: 1.1 cm.; sidbredd: 0.5 cm. och 0.6 cm. Tillhört inventarierna å Wilh. H. Kempes kontor, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843—1883; därefter å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909.