Föremål

adliga kronor

Från Maria Eleonoras (1599-1655) kista i Riddarholmskyrkan. Kuvert med påskrift "...funna på golvet efter kistans nedbärande". Två öppna kronor broderade av lan och kantiljer av förgylld koppar, bottens tråd ärgad. På vardera kronan tre ärgade avbrutna spikar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Krona
Kategori Igenkänningstecken
Material Koppar
Teknik Förgyllning, Broderi
Antal 2
Datering 1655 (1655 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Maria Eleonora av Brandenburg
Föremålsnummer 2435_LRK