höftbetäckning

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Rustningsdel
Kategori Ländskört
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 22613_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5070:g