Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

handsmidda sifferstansar av stål.

Sju stycken handsmidda sifferstansar av stål. Stämplar: 1-3, 5-8. 1: L: 56 mm Sifferhöjd: 3 mm 2: L: 60 mm Sifferhöjd: 3 mm 3: L: 54 mm Sifferhöjd: 3 mm 5: L: 53 mm Sifferhöjd: 3 mm 6: L: 56 mm Sifferhöjd: 3 mm (*) 7: L: 55 mm Sifferhöjd: 3 mm 8: L: 58 mm Sifferhöjd: 3 mm - något defekt (*) Defekt, verkar vara en nolla, använd även som 9:a

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Stansar
Kategori Verktyg och vetenskapliga instrument
Material Stål
Teknik Handsmide
Antal 7
Föremålsnummer 5375_SKO