Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kvicksilver

Rör av färglöst glas med sfärisk kula (behållare) för kvicksilvret samt liggande på en polerad skiva av björk med rak nederända och bågformig överända; på skivan inskuret samt färgat i svart gradskalan och siffertalen; skalan med tvärgående korta streck, siffertalen utsatta på båda sidor om röret vid vart tionde streck, som är framdraget till skivans ytterkant, det femte sträcket mellan dessa kortare. Gradantalet nedanför "0" gående till 40, ovanför till 50. Ovanför röret i tvärgående båge inslaget: CELSIUS Röret nedtill fäst vid skivan medels en över kulan liggande halvsfärisk vitkokad plåthuv, genombruten av tre tvärgående hål, upptill med en tvärgående hälla av plåt som huven. I skivan ett runt hål för kvicksilverkulan, i övre ändan ett runt, något mindre hål. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Termometer
Kategori
  • Mätinstrument
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Björk
  • Glas
  • Kvicksilver
  • Plåt
Storlek
  • Bredd 3.5 cm
  • Längd 25 cm
Föremålsnummer II:IV:B.x.01._HWY