Föremål

Ekkvist

Tillhörande brev: Den 3 sistl. September besökte jag det ställe, vid Erfelden, snedt emot Oppenheim, hvarest Gustaf II Adolf, den 7 December 1631, gick öfver Rehn, och lät Grefve Nils Brahe öfverföra de första Svenska trupper, som, tagande den motsatta stranden i besittning, öpnade striden med de henne försvarnade Spaniorerna. Omkring den, af Gustaf Adolf, på det ställe, hvarifrån öfvergången skedde, uprättade minnesvården, af folket kallad die Schwedenheide, stå några gama ekar, som otvifvelaktigt stodo der, jemväl när öfvergången skedde. Från en af dessa lefvande vittnen till Nils Brahes bragd, bröt jag den quist, hvilken jag härjemte öfverlemnar till den tappres sonsons sonsons son. Stockholm den 26 Deceber 1842. Aug von Hartmansdorff.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Souvenir
Material Ek
Storlek Bredd 200 mm
Antal 1
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Hartmansdorff, Jakob August von
Föremålsnummer 3307_SKO