Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kommissvärja m: 1685, Vira bruk, Sverige.

Modellenlig, med undantag för att kavellindningen under senare tid utbytts mot grövre mässingstråd och att fästets svärtning borttagits. Klingans eggar något nedslipade.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material
 • Stål
 • Trä
 • Mässingstråd
Storlek
 • Längd 1085 mm
 • Bredd 153 mm
 • Längd 924 mm (klinga)
 • Bredd 35 mm (klinga)
 • Vikt 1170 g
Teknik svärtning
Antal 1
Datering 1685

1685 cirka

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 12746_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5573
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 113
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 113
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 113
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 113