Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Plisseringsstrykjärn

STRYKJÄRN (s.k. plisserings-) med löst lod. Av järn, gjutet. Ihåligt, platt, hjärtformigt, med bakre ändan rundad samt med handtag. Baktill en skjutbar lucka. Handtag i form av en bakåtböjd båge med ett långsträckt päronformigt, svarvat träskaft av alm. Höjd: 16 cm. Längd: 10 cm, bredd: 5,1 cm, tjocklek: 4,4 cm. Lod: Av järn, tjockt, platt, iform som stykjärnet, i bakre ändan ett runt hål. Längd: 7,6 cm, bredd: 3,5 cm, tjocklek: 2,4 cm. Överförd av Wilhelmina von Hallwyl 1916 från säteriet Ericslund till Hallwylska huset, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Strykjärn
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Järn
Föremålsnummer IV:XVIII:Q.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
STRYKJÄRN (s. k. plisserings-) med löst lod.
Text
Af järn, gjutet. Ihåligt, platt, hjärtformigt, med bakre ändan rundad samt med handtag; baktill en efter ändan böjd, uppifrån skjutbar lucka, å hvars öfverkant en på järnets öfversida liggande platt båge, från denna utgående en platt styrskena med utåt omböjd öfverända, hvarå en tryckt sfärisk träkula, skenan löpande i en från handtaget rakt utviken flik; handtaget utgöres af en på järnets öfversida liggande skena, fäst med två skrufvar med ögleformiga hufvuden, bakre ändan uppböjd i rät vinkel med öfre ändan rakt utböjd och utgörande fliken, hvari luckans styrskena löper; skenans främre ända utsmidd till en bakåtböjd rund-stafvig båge, å hvars ytterända ett långsträckt päronformigt, svarfvadt träskaft af alm. Höjd: 16 cm. Längd: 10 cm.; bredd: 5.1 cm.; tjocklek: 4.4 cm. Lod: Af järn, tjockt, platt, i form som strykjärnet, i bakre ändan ett rundt hål. Längd: 7.6 cm.; bredd: 3.5 cm.; tjocklek: 2.4 cm.