Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Plisseringsstrykjärn

STRYKJÄRN (s.k. plisserings-) med löst lod. Av järn, gjutet. Ihåligt, platt, hjärtformigt, med bakre ändan rundad samt med handtag. Baktill en skjutbar lucka. Handtag i form av en bakåtböjd båge med ett långsträckt päronformigt, svarvat träskaft av alm. Höjd: 16 cm. Längd: 10 cm, bredd: 5,1 cm, tjocklek: 4,4 cm. Lod: Av järn, tjockt, platt, iform som stykjärnet, i bakre ändan ett runt hål. Längd: 7,6 cm, bredd: 3,5 cm, tjocklek: 2,4 cm. Överförd av Wilhelmina von Hallwyl 1916 från säteriet Ericslund till Hallwylska huset, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Strykjärn
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Järn
Föremålsnummer IV:XVIII:Q.01._HWY