Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Agnes Björnstjerna f. Hök.

Sex visitkort från Agnes Björnstjerna f. Hök. Första kortet daterat 1915. Överlemnat i samband med Vilhelminas Bilolycka, 1915. Handskrift "Med de innerligaste hälsningar från Tants varmt tillgifna (Agnes Björnstjerna född Hök) Mamma underrättade mig i morse om det olycksfall Tant varit med om och bad mig höra efter hur det var med Tant. Jag har därför varit hos portvakten och hört att Tants hälsa är tillfredställande trots det svåra brottet. Måtte nu Tant snart åter vara kry, det hoppas jag så innerligt". Andra kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje Kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1929. Handskrift "Rosorna äro en liten födelsedagslyckönskan. Vi voro i Italien d. 1 okt. och kunde jag därför ej då infinna mig. Tants tillgifna Agnes. Ett hjärtligt tack Tant lilla för bjudningen till middag. Oscar tackar och hoppas få nöjet att komma men jag kan tråkigt nog ej få infinna mig ty jag far på lördagen ned till ...näs på en vecka ty Mamma är ej kry. Hon har fått rheumatisk värk med rätt hög feber. Doktorn anser dock att den är godartad, så vi hoppas på snart återfrisknande". Femte kortet daterat 1930. Handskrift "Kära lilla Tant! Med dessa små blommor kommer en hjärtevarm hälsning, och hoppas jag, att Tant snart åter är kry och återställd från det onda. Tants tillgifna Agnes". Sjätte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1930

1915 - 1930

Tidigare ägare Björnstjerna f. Hök, Agnes
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.94._HWY