Upphov: Åhlin, Christer, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skål

Skål av silver med niello. Diam. 13,7–13,8 cm. H. 4,5–5,5 cm. Tjl. vid mynningsranden mindre än 0,05 cm. Vikt 107,95 g. Skål med cirkelrund botten (diam. 7,5 cm) med markerad, flat, bottenring runt en slät yta. Kärlväggen med driven godronnering, 24 rundade godroner omväxlande med 24 med spetsig profil; vid mynningsranden en bård med punsad och niellerad bladranka mot prickpunsad bakgrund. Längs mynningsranden löper en linje av punsade punkter med spår av niello. Rankan löper i kurvor uppåt och nedåt med från sidan sedda akantusblad vända åt höger, växande omväxlande på stammens över- och undersida. I bottnen en fastlödd medaljong (diam. 4,1 cm) av tunt silver, med ojämn kant, och en framställning i drivet arbete av ett tillbakablickande lejon inom pärlad inramning. Påträffad 1717 i Älvkarleby sn, Uppland av bokhållare Ösberg och hans son Johan och samma år inlöst. Påträffad tillsammans med SHM 103-–106 (Fid 41381, Fid 41382, Fid 41383, Fid 41384), 133 (41401), 134 (41402), 135 (41405) samt med stor sannolikhet 123 A–B (Fid 41397, Fid 41396) och 125 (Fid 41399); de tre sistnämnda tidigare förda till fyndet från Gåtebo, Bredsätra sn, Öland.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Skål
  • Kärl
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Teknik
Niello
Antal
1
Datering
1100 – 1500
Tidsperiod
Medeltid
Föremålsnummer
41404_HST
Litteratur
Fynd från Gamla Uppsala och Elfkarleby, 1891, Sid 158f (Hildebrand, Hans Olof)
Förvärvsnummer
136
Omnämns i katalog
Fyndplats