Föremål

hattask MEA

Hattask av hoplimmad wellpapp, ofärgad. Upptill postetikett: "Postförskott Kronor // M. E. // A. // Militärekiperings Aktiebolaget (MEA.) // NORRMALMSTORG STOCKHOLM C. // Kungl. Hofleverantör // Riks & Allm: Namnanrop MEA // Till H. K. M. // Prins Gustav Adolf // N:o // 100.000,2.29. " På ena sidan en liten bit från en bortriven etikett och på den andra sidan rund firmaetikett: "MILITÄR-EKIPERINGS A - B // NORRMALMSTORG // STOCKHOLM // M. E. // A ".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ask
Kategori Hattaskar
Material Papp
Storlek Längd 285 mm, Bredd 285 mm, Höjd 165 mm, Vikt 380 g
Antal 1
Datering 1929 (1929 efter)
Tidigare ägare Ägare: Gustav Adolf av Sverige, Givare: Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha
Inskription Signatur/Påskrift: Militär-Ekiperings AB, Signatur/Påskrift: MILITÄR-EKIPERINGS A - B // NORRMALMSTORG // STOCKHOLM // M. E. // A, Signatur/Påskrift: Postförskott Kronor // M. E. // A. // Militärekiperings Aktiebolaget (MEA.) // NORRMALMSTORG STOCKHOLM C. // Kungl. Hofleverantör // Riks & Allm: Namnanrop MEA // Till H. K. M. // Prins Gustav Adolf // N:o // 100.000,2.29., Signatur/Påskrift: MILITÄR-EKIPERINGS A - B // NORRMALMSTORG // STOCKHOLM // M. E. // A, Signatur/Påskrift: Postförskott Kronor // M. E. // A. // Militärekiperings Aktiebolaget (MEA.) // NORRMALMSTORG STOCKHOLM C. // Kungl. Hofleverantör // Riks & Allm: Namnanrop MEA // Till H. K. M. // Prins Gustav Adolf // N:o // 100.000,2.29.
Föremålsnummer 12851_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:47