Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Slaglåslodbössa, låset ändrat från flintlås, Adam Anton Gerhard, Stockholm 1730-40-talen

Åttsidig, brunerad, räfflad pipa, åtta räfflor, svansskruvblad med rundad spets, siktskåra över pipbasen. På kammarens h. sida fäst konisk snäcka med tändhattsnippel. På kammarens undersida stämpel: M C. Riktmedel: Inlaxade siktmedel, ståndsikte av stål, stolpkorn av silver. Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv, två pipstift samt däremellan främre rembygelns skruv. Slaglås ändrat från flintlås. Plant låsbleck med fasade kanter, försänkt bakspets, enkel, graverad dekor, blad på spetsen. Framför hanen graverad signatur: "A. GERHARD // STOCKHOLM". S-formigt svängd hane med platt kropp, fasade kanter. Slaghuvud med mun med sidoslitsar, slätt fingergrepp. Blånerad hanskruv. Fals till fängpanna. Nöt med yttre springkil. Fästning: Två låsskruvar. Blånerad avtryckare. Helstock av valnöt (?), kolv av fransk typ med kindstöd och kolvlåda. Snidad dekor, bladrankor vid kindstödets båda ändar samt svansskruvbladet, snidat fingergrepp på kolvlådelocket. Snidade lister med konturerade spetsar runt varbygel och ladd- stocksränna. Beslag av stål. Bakplåt med list över hälen, flik på kolvryggen avslutad med bardisanliknande spets, graverad kantdekor, två skruvar. Sidbleck med ovalt mittfält, vid främre skruven odjurshuvud, vid bakre genombrutet rankverk. Två kantiga rörkor. Näsband av ljust horn. Blånerat avtryckarbleck. Varbygel med platt, åtta- formig främre arm, brett fasade kanter, urneformig spets, bygel med profilerad mittlist övergående i fri bakre arm med omvänt c-formig stolpe. Bakom varbygeln en rembygel, den andra bakom bakre rörkan. Tillbehör: laddstock av mässing, L: 829 mm, i bakänden fäst ett invändigt gängat rör, L: 103 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning flintlåslodbössa ändrad till slagås
Kategori Bössor
Material Stål, Silver, Valnöt
Storlek Längd 830 mm (pipa)
Teknik Brunering
Antal 1
Datering 1730 (1730-1740-tal (?))
Tillverkare Gerhard, Adam Anton (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Essen, Carl Carlsson von, Ägare: Essen, Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von, Givare: Livrustkammarstiftelsen
Föremålsnummer 11298_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 39:60