Föremål

Rapporter

1902:8 R - Rapporter från: Norr Ljusne Jernverk (järnverk) Söder Ljusne Jernverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1902
Tillverkningsplats Ljusna
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.267._HWY