Föremål

Rapporter

1902:8 R - Rapporter från: Norr Ljusne Jernverk (järnverk) Söder Ljusne Jernverk

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Affärshandlingar
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1902
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
LXIV:II:A.a.267._HWY