Föremål

Konossement, Kontrakt

1883:7 C-J - Konossement: Ankommande Diverse avgående Malm och kalksten Träkol och tackjärn Specifikationer för bjälkar - Järn-, trävaru- och kolkontrakt

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.90._HWY