Föremål

Brev inkommande

1887:3 B - Brev inkommande: G-L Hvitfelt, C. A. O. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Datering 1887
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.123._HWY